Tuesday, 18 July 2017

VIDHYASAHAYAK/SHIKSHAN SAHAYAK/MUKHY SHIKSHAK BHARTI PRAKRIYA NA 3 VARSH NI ANDAR TE J SANVARG MA UMEDAVRI KARVA MATE JOGVAIO NAKKI KARVA BABAT NIYAMAK NO LATEST PARIPATRA

VIDHYASAHAYAK/SHIKSHAN SAHAYAK/MUKHY SHIKSHAK BHARTI PRAKRIYA NA 3 VARSH NI ANDAR TE J SANVARG MA UMEDAVRI KARVA MATE JOGVAIO NAKKI KARVA BABAT NIYAMAK NO LATEST PARIPATRA DATE:-18/07/2017.

JAMINKHAT NA 2 NAMUNA SATHE.
BIG NEWS:- LOWER PRIMARY VIDHYASAHAYAK BHARTI NOTIFICATION 20 JULY NA ROJ AAVSHE.
1300 JAGYAO MATE JAHERAT AAVSHE.
10 VARSH SUDHI TALUKA BAHAR BADLI NA THAI SHAKE TEVO BOND RAHESHE.
DATE:-25/07/2017 THI 04/08/2017 SUDHI ONLINE FORM BHARASHE..
ALL THE BEST.
View letest paripatra click blow link
Image 1 Image 2 image 3
VIDHYASAHAYAK/SHIKSHAN SAHAYAK/MUKHY SHIKSHAK BHARTI PRAKRIYA NA 3 VARSH NI ANDAR TE J SANVARG MA UMEDAVRI KARVA MATE JOGVAIO NAKKI KARVA BABAT NIYAMAK NO LATEST PARIPATRA
4/ 5
Oleh