Wednesday, 21 December 2016

B.ED PASS UMEDWARAO DWARA GANDHINAGAR KHATE SHIKSHAN MANTRI NE TAT PARIKSHA YOJVAMA AAVE TE MATE AVEDAN AAPVANU AYOJAN

B.ED PASS UMEDWARAO DWARA GANDHINAGAR KHATE SHIKSHAN MANTRI NE TAT PARIKSHA YOJVAMA AAVE TE MATE AVEDAN AAPVANU AYOJAN :- PRESS NOTE .
2014 BAAD TAT NI EXAM LEVAYEL NATHI TO TAT NI PARIXA NU AAYOJAN KARVMA AAVE TE BABTE RAJUAAT KARVA NU AAYOJAN CHHE.
KHAS NONDH :- AAVTI KALE SAMAY SAR HAJAR RAHEVU ANE SATHE ID PROOF AVASHYA LAVAVU.
PLACE SACHIVALAY GATE NO - 2 
TIME 11:00
B.ED PASS UMEDWARAO DWARA GANDHINAGAR KHATE SHIKSHAN MANTRI NE TAT PARIKSHA YOJVAMA AAVE TE MATE AVEDAN AAPVANU AYOJAN
4/ 5
Oleh